Oceanhamnen Helsingborg

Här har vi varit med i etapp 1 av uppbyggnad av kanaler, gator och finplanering.

Kund
Serneke Anläggning

Var
Helsingborg, Oceanpiren

Vad
Inmätning, Utsättning, Mängdberäkning, Maskinstyrning