Drönarmätning
Scanning med drönare

Drönarmätning ger precis data för många projekt

MMXX tillhandahåller data av kvalitet via drönarmätningar för bland annat volymberäkningar, statusrapporter, BIM-modeller, kartor av kyrkogårdar och grönområden. Våra skickliga drönarpiloter är certifierade med flygtillstånd med drönare över bebyggda områden. Vi flyger och mäter bland annat öppna landskap, stadsmiljöer, kust och skog.

Data från drönarmätningen samlas i ett punktmoln och en 3D-modell, där du kan arbeta vidare och göra de beräkningar och mätningar du behöver. drönarmätningar samlar in betydelsefull mängd data som vi därefter omvandlar till punktmoln. Beroende på metodval kan vi få fram en noggrannhet på 5 till 30 millimeter. Denna mätteknik är oslagbar vid mätning av stora ytor såsom volymmätning och projektering. Stora mätningar som vid drönarmätning tar betydligt mindre tid att utföra samtidigt som man får in mer data än vid andra mer traditionella mätmetoder.

Drönarmätning för att mäta ditt projekt

  • Snabbt
  • Säkert
  • Kostnadseffektivt
  • Hög precision

Scanning med drönare är effektivt

3D-scanning med drönare har många fördelar. Ett bra exempel är att det är ett effektivt arbete vi genomför med stor precision och lämpar sig optimalt över stora områden och svåråtkomliga föremål. Man mäter in hela ytor med större precision som är mycket snabbare än den traditionella tekniken GPS mätning från marken.

Ett punktmoln, där miljoner mätpunkter sammanställs utifrån mätpunkternas höjder och positioner, återger en praktisk bild av din mark. Med hjälp av punktmoln och ortofoto hjälper vi dig med att skapa översiktskarta. Det innebär att du kan mäta avstånd, areor och volymer. Därtill kan du skapa höjdmodeller och på så vis bevaka skiften i landskapet över tid.

Därför är 3D-scanning optimal

Det optimala alternativet vid projektering av ombyggnation är invändig och utvändig 3D-scanning av byggnaden. Tekniken ger stor precision upp till millimeter noggrannhet. En mycket användbar modell projektörer, konstruktörer, arkitekter med många fler.

Flygmätning med drönare, kartering och 3D visualisering

Baserat på våra flygmätningar skapar vi modeller i CAD. Det ger överblick över området som du ska bearbeta och/eller bebygga. Punktmoln av drönarmätning med millimetersprecision.

Aktuell överblick – ortofotografi

Vi sammanställer flera flygfoton i ett s.k. ortofotografi för att ge en skalenlig och detaljriktig flygbild över ditt område. Du går en aktuell överblick över den mark du planerar för utveckling.

Mätningar – volymmätning och inmätning med drönare

Kostnadseffektivt, snabbt och exakt för mark- och anläggning och byggprojekt.

Flygmätningar med drönare är mycket effektivt för volymberäkning av t.ex. grus- och bergtäkter samt timmerupplag. På samma vis kan vi hjälpa dig räkna på fyllnadsmaterial som kan behövas för markutjämning eller för markberedning.

3D-modellera

Exporterad data från punktmolnet ger möjlighet för 3D-modeller i vårt CAD-program. Dessa 3D-modeller hjälper vid planering av anläggningsprojekt som till exempel för att testa att modellera marken, föreställa vägar, kulfång och bullervallar m.m.

Inspektion med drönare, ett effektivt sätt att nå svåråtkomlig miljö 

Miljöer som är svåra att nå kan vi med hjälp av drönaren enkelt filma och fotografera. Det ger tillfälle att inspektera och se eventuella skador, även små skador tack vare högupplösta foton. Det kan gälla byggnadstak, skogar eller kraftigt sluttande platser.

Kartering

Vi kan tillhandahålla kartor som visar infrastruktur, terräng, eller bebyggda områden. Det görs via en kombination av drönarens bilder och annan data som då generera nya eller uppdaterade kartor till kartdatabaser och liknande.

Kontakta oss på MMXX för mer information om inmätning, drönarmätning och vad vi kan göra för just ditt projekt

Oavsett vilken typ av mättjänst du behöver hjälp med erbjuder vi på MMXX att både effektivisera och kvalitetssäkra projektet. Som mättekniker arbetar vi framförallt i Halland, men vi utför även arbeten i Kronoberg, Småland och Skåne. Vi är övertygande om att vi kan erbjuda dig den mest effektiva lösningen med kvalitet för att hela projektet ska fortlöpa bra med hög noggrannhet, i tid.