Mängdberäkning hjälper dig att sätta en realistisk tidsplan och budget för projektet

Tillsammans med oss får du en kunnig och erfaren mätpartner som erbjuder mätberäkning och mängdreglering av alla typer a material.

Mängdberäkning för tidsplanering och budget, kontakta oss!
Anlita MMXX för mängdberäkning och mängdreglering för alla typer av material.

MMXX erbjuder mängdberäkning och mängdreglering för alla typer av material. Vi arbetar effektivt och sakkunnigt, har bred erfarenhet av AMA & MER och den senaste tekniken för att beräkna mängder och vikter för alla typer av projekt.

Tillsammans med oss får du en mätkonsult med både rätt kunskap och den utrustning som krävs för att planera projektet och ta fram en mer exakt bild av den totala kostnaden av arbetet.

Hur hjälper mängdberäkning till ett mer lönsamt projekt?

Mängdberäkning gör att du får tydligare underlag för att kunna sätta en realistisk plan och gör att du mer effektivt kan följa lönsamheten genom hela projektet. Varje projekt behöver en tydlig förteckning över de mängder material som behövs för att hålla sig inom både tidsram och budget. Bra mängdberäkning är en viktig del av planeringen och kan både effektivisera och förenkla organiseringen i projektet för att säkerställa att arbetet kan fortlöpa som planerat.

Få en tidig prognos på mängd och kostnad

Att ta fram en exakt beräkning av mängden material ser till att projektet håller sig inom tidsramen, men även att du får rätt betalt för arbetet som ligger framför dig. Eftersom stora delar av projektet kan beräknas redan innan arbetet påbörjas kan vi så tidigt som möjligt ge dig en prognos på de mängder material som kommer att krävas.

Hur utför vi mängdberäkning?

Med hjälp av drönare, sx10 Scanning och andra mätinstrument mäter vi in ditt område och beräknar den mängd material som behövs för att arbetet ska kunna fortlöpa som planerat. Vi sköter sedan mängdregleringen noggrant från vårt kontor, med hjälp av programvaran GEO/TBC/PIX4D, och upprättar en tydlig mängdförteckning.

Efter det första mötet går vi igenom de förutsättningar och de mål som finns, för att tillsammans med dig ta fram plan som passar både projekt och budget.

Varför välja MMXX som mätkonsult?

Tillsammans med oss får du en mättekniker med kunskap och erfarenhet och som med den senaste tekniken och rätt mätutrustning kan utföra snabba och korrekta mängdberäkningar för att beräkna volym och vikt för alla typer av material. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare, oavsett storlek, och håller en öppen dialog genom projektets gång för att säkerställa att allt fortlöper som förväntat.

Anlita MMXX för mängdberäkning och mängdreglering för alla typer av material.

Kontakta oss för mängdreglering

Genom att kontakta MMXX kan du tillsammans med oss effektivisera och kvalitetssäkra ditt projekt. Att låta oss räkna ut rätt volym för materialet du behöver för projektet och med hjälp av fortlöpande mängdreglering säkerställer du att resultatet motsvarar de förutsättningar du har och den budget du har att röra dig på.