Maskinmodeller skapade
för
maskinstyrning

Högre precision på arbetsplatsen med nödvändig data och pålitliga maskinstyrningsfiler

MMXX maskinmodeller som kan öka din lönsamhet med maskinstyrning
Maskinmodeller för maskinstyrning, ökad effektivitet på arbetsplatsen

Med maskinstyrning ökar effektiviteten på arbetsplatsen betydligt. Genom att använda sig av maskinsystem som underlättar maskinisters arbete minskar du även risken för förseningar. Detta tillsammans med mer självständiga arbetare, leder i sin tur till ökad lönsamhet.

På MMXX erbjuder vi både kompetensen och erfarenheten som krävs för att med rätt system ta fram nödvändig data som för att skapa underlag till maskinstyrningsfiler.

Ett smart sätt att öka effektiviteten på arbetsplatsen

Maskinstyrning innebär att olika entreprenadmaskiner styrs av ett eller flera mätinstrument. Tekniken hjälper förare av entreprenadmaskiner att själva veta var de ska gräva. Samtidigt som metoden ersätter kravet på utsättning krävs ett mer noggrant underlag för den att fungera. Maskinstyrning används vanligtvis vid större byggen, även om den också används vid husbyggen och mindre anläggningsprojekt.

De flesta maskiner som använder maskinstyrning styrs av föraren, vilket betyder att systemet främst används för att jämföra förhållandet mellan plan och höjd.

Öka precisionen med maskinstyrning

Skulle du sakna bra underlag för maskinstyrningsfilerna kan vi på MMXX hjälpa er att samla in all nödvändig data som behövs för att skapa detaljkartor och ritningar. Maskinisten kan i sin tur med hjälp av tillförlitliga filer arbeta mer självständigt, och utifrån datan själv se vad som ska göras på arbetsplatsen.

Processen är betydligt mer effektiv än traditionell utsättning eftersom den minskar risken för förseningar. Den ökar också precisionen i arbetet med hjälp av de system som skapat det noggranna underlaget som maskinerna sedan följer.

Maskinmodeller för maskinstyrning, ökad effektivitet på arbetsplatsen

Kontakta MMXX för mätningar med hög noggrannhet

Oavsett vilken typ av mättjänst du behöver hjälp med erbjuder vi på MMXX att både effektivisera och kvalitetssäkra projektet. Som mättekniker arbetar vi framförallt i Halland, men vi utför även arbeten i Kronoberg, Småland och Skåne. Vi är övertygande om att vi kan erbjuda dig den mest effektiva lösningen för att projektet ska fortlöpa med hög noggrannhet och utan förseningar.